ඉන්ධන QR කෝටා ක්‍රමය අහෝසියි

චීනයේ සිනොපෙක් සමාගම ඇතුලු විදේශීය සමාගම් මෙරට ඉන්ධන වෙලදාම ආරම්භ කළ පසු ඉන්ධන කෝටා ක්‍රමය සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කරන බව විදුලිබල හා බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා සදහන් කරයි.

එමෙන්ම කිසිම අයුරකින් ඉන්ධන හිඟයක් ඇති නොවනු ඇතැයි ද  ඔහු පවසයි.

https://kathiraya.lk